Mediumskap

Mediumskap

Mediumskap handlar om att förmedla information till dig från andevärlden. Det sker genom att mediumet är öppen för att lyssna till de intryck som förmedlas via olika sinnen, men oftast de inre sinnena (jämför hur dina sinnen arbetar då du sover och drömmer), såsom tanke, inre bild, känsla, kroppslig förnimmelse, lukt och smak. Det kan även vara de yttre sinnena som är mottagliga för information och inspiration. Mediumet förmedlar beskrivning, bevis ooch budskap till dig från nära och kära i andevärlden, eller förmedlar generell information från andevärlden till dem som lyssnar. Det finns olika typer av mediumskap och det är också olika vilka sinnen som används mest.

När du går till ett medium på en privat sittning eller medial demonstration i grupp, så är det bra om du kan vara öppen i sinnet och släppa förväntningar på vad som ska hända, eller eventuell rädsla och skeptisism. De öppnar upp för de som vill komma fram. Efteråt kan du ifrågasätta och fundera. Ge heller ingen information till mediumet, de är mediumet som ska ge information till dig. Tänk på att mediumet tar emot information på olika sätt som sedan tolkas till viss del, och mediumet kan feltolka. Låt inte vad någon annan sagt till dig styra dina val eller färga dig för mycket, du vet bäst för dig. Budskap och information ska framföras på ett positivt sätt, det ska stärka dig och du ska må bra när du går därifrån.

Jag arbetar med privatsittningar samt medialdemonstration inför en grupp. Det går också bra att jag kommer hem till dig och håller en mindre medial demonstration för en grupp vänner till dig. En privatsittning kan ge mer personlig information då du träffar mediumet enskilt, i grupp blir informationen av hänsyn ofta mindre detaljerad.