Bildterapi

Bildterapi

Bildterapi innebär att enskilt eller i grupp skapa bilder för att utvecklas och läka sig själv. Skapandet används för att sätta form på det inre material som vill komma fram, eller den situation som vill beskrivas.

Det är ett verktyg som kan användas både för ökad självkännedom och personlig utveckling i största allmänhet och för djupare terapeutisk bearbetning vid olika trauma och svårigheter.

Bild är också ett utmärkt verktyg för kommunikation då det verbala språket inte är gemensamt eller finns tillgängligt.
Likaså när det finns mycket smärta som sitter i kroppen, eller då vi vill låta kroppen uttrycka sig bortom det vi ännu är medvetna om.

Det finns inga krav på att alls kunna måla eller teckna för att delta – det är inte ett vackert resultat som ska uppnås – det är själva skapandeprocessen som är nyckeln.

Den färdiga bilden kan ofta överraska och väcka nya insikter.

Även andra material kan användas för skapandet, såsom lera, trä, tyg eller material från naturen.

Att skapa med den kreativa processen i fokus – väcker vår kreativitet och glädje. Det ger tillbaka vår kraft.

Låter detta intressant så kontakta mig för mer information eller anmäl dig till en workshop i skapande för att ”prova på”.

Mer information kan du också hitta hos Svenska Riksförbundet för BildTerapeuter, srbt.

Här är ett exempel på en bild skapad under en bildterapi-lektion.