Hypnos och Avslappning

Hypnos och Avslappning

Hypnos kan beskrivas som ett förändrat medvetandetillstånd som förekommer naturligt i olika situationer och olika grad. T.ex. är vi naturligt i hypnos när vi befinner oss i tillståndet mellan sömn och vakenhet, när vi dagdrömmer oss bort, när vi är helt absorberade av det vi håller på med, eller då vi är i stark affekt (”känslor”).
Att sätta någon i hypnos är enkelt att lära sig och jag anser att jag hjälper klienten att sätta sig i hypnos. Därför är klientens motivation, inlevelseförmåga och förtroende viktiga.
Att vara i hypnos är själva tillståndet, sedan finns något syfte med hypnosen. Det är här jag som ”hypnotisör” har ett ansvar för att jag har kompetens och erfarenhet av det jag arbetar med under hypnosen. Både teoretisk kunskap samt personlig lämplighet och erfarenhet är viktiga hos ”hypnotisören”.
Jag arbetar vanligen med hypnos i form av djupavslappning, kroppsscanning, visualiseringsövningar och övningar för att lyssna djupare till dig själv och stärka din inre förankring.
Detta kan användas främst för stresshantering, att stärka sin egen integritet och finna sitt inre rum, för förändring av ovanor eller frigörande av nervositet och rädsla.
Dessutom arbetar jag med tidigare-liv-regression under hypnos. Det innebär att uppleva tidigare liv under hypnos. Det är ju svårt att bevisa sådana upplevelser, men oavsett tolkning och övertygelse kan sådana upplevelser vara mycket givande. De kan ha en inverkan i rädslor och mönster vi haft under livet och de kan påverka vår livssyn, vår syn på livet och döden.