Välkommen till Care For You

Välkommen till Care For You

Care For You vill förmedla stöd och verktyg för dig
att växa som person, såväl privat som i din yrkesroll.
Här finns möjlighet att ……
-Växa genom kreativt bildskapande
-Slappna av och lyssna inåt med hjälp av visualisering och hypnos
-Workshops  för att växa i sitt inre, hantera stress eller bli bättre på att kommunicera vid de
tillfällen det kan vara svårt
-Få individuellt stöd i samtal eller terapi